کلاس های آموزشگاه موسیقی ایمانی

کلاس روز استاد
گیتار پاپ و اسپانیش سه شنبه نیکان زند
تار و سه تار شنبه حمیدرضا کیانی
پیانو یکشنبه نوشین حسینیان
گیتار دوشنبه شروین شهبازی
سلفژ و مبانی موسیقی شنبه ، دوشنبه ، پنج شنبه آرش ایمانی
ویلن شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه آرش ایمانی
آواز چهارشنبه تارا صلاحی
ویلن چهارشنبه بابک ایمانی
گیتار الکتریک سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه نيما رمضان
سنتور دوشنبه پگاه زهدی