کلاس های آموزشگاه موسیقی ایمانی

کلاس روز استاد
پیانو دوشنبه و پنجشنبه آرشا عباسی
آکاردئون دوشنبه و پنجشنبه آرشا عباسی
گیتار الکتریک پنجشنبه میلاد مجذوب
گیتار الکتریک سه شنبه مازیار احمدپور
آواز شنبه دنیا حاجی وندی
گیتار دوشنبه شروین شهبازی
سلفژ و مبانی موسیقی شنبه ، دوشنبه ، پنج شنبه آرش ایمانی
ویلن شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه آرش ایمانی
ویلن چهارشنبه بابک ایمانی