کلاس های آموزشگاه موسیقی ایمانی

کلاس روز استاد
گیتار الکتریک پنجشنبه میلاد مجذوب
گیتار الکتریک سه شنبه مازیار احمدپور