اساتید آموزشگاه موسیقی ایمانی

تارا صلاحی آواز
تارا صلاحی

حضور در پروژه ده سال تنهایی به همراه اشکان خطیبی به عنوان خواننده ، اجرا در گروه کر شفقی نژاد ، پارس و ... اتمام دوره های آواز نزد سارا نایینی ، هاسمیک کاراپتیان و ...