اساتید آموزشگاه موسیقی ایمانی

نوشین حسینیان پیانو
نوشین حسینیان

فارغ التحصیل از کنسرواتوار تهران، دوره تخصصی آواز کلاسیک و آموزش موسیقی کودک در ترکیه و ارمنستان