اساتید آموزشگاه موسیقی ایمانی

نیکان زند گیتار پاپ و اسپانیش
نیکان زند

فعالیت حرفه ای خود را از سال 88 تحت عنوان کنسرت خیریه برای کودکان سرطانی محک آغاز کرد ، دارای 9 سال سابقه تدریس در آموزشگاه های تهران ،همکاری با بهنام صفوی ، میثم ابراهیمی ، ایلیا منفرد و ....