اساتید آموزشگاه موسیقی ایمانی

پگاه زهدی سنتور
پگاه زهدی

فارق التحصیل هنرستان موسیقی و دارای مدرک کارشناسی موسیقی از دانشگاه تهران، برگزیده سنتور در جشنواره هنرستان های هنرهای زیبا، همکاری با گروه سی برگ، مهرگان و ....